Studije pred izvodljivosti projekata

Izrađuju se u početnoj fazi planiranja projekta u svrhu donošenja odluke da li nastaviti s daljnjim projektiranjem ili nije. Daje ocjenu da li je planirani projekt održiv.

Napišite poruku:

*

captcha *