Studije opravdanosti davanja koncesija

Prema Zakonu o koncesijama sastavni su dio procedure raspisivanja natječaja za dodjelu koncesije. U izradi studija u obzir se uzima posebno javni interes, utjecaj na okoliš, zaštita kulturnih i prirodnih dobara, financijski učinci koncesije na proračun i usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davatelja koncesije. Izrada studija prilagođena je novom Zakonu o koncesijama (NN 143/12).

Napišite poruku:

*

captcha *